Scientific Officer

Diekirch

Type de contrat : Temps plein

              

Op zoek naar werk in een bedrijf op mensenmaat? Een job waarin u uw organisatorisch talent en oog voor detail in de praktijk kunt brengen? Ideeën aanreiken om processen te verbeteren?

Brightknow stelt u graag een vacature voor van het farmaceutisch laboratorium ASTEL MEDICA, met vestigingen in België en Luxemburg. Dit laboratorium is gespecialiseerd in de verkoop van innovatieve en baanbrekende producten op het gebied van gezondheid. Het wetenschappelijk team van Astel Medica werkt onophoudelijk aan onderzoek en productontwikkeling. Vanuit een continu streven naar groei is Astel Medica actief op zoek naar een voltijdse Scientific Officer m/v voor zijn vestiging in Wiltz (Luxemburg).

Functiebeschrijving:

Als Scientific Officer ziet u toe op de correcte uitrol van de R&D-projecten in samenhang met de activiteiten van het bedrijf. U rapporteert rechtstreeks aan de R&D-manager.

Takenpakket:

 • U superviseert de lopende klinische studies en fungeert als medisch-wetenschappelijke aanspreekpersoon.
 •  U draagt bij tot de wetenschappelijke verankering en interactie.
 •  U ontwikkelt nieuwe producten binnen het strategisch plan van het bedrijf.
 •  U treedt naar voor als medische en wetenschappelijke referentie voor de HCP's
 •  U volgt de wetenschappelijke literatuur.
 • U controleert de conformiteit van de wetenschappelijke gegevens in de octrooidossiers.
 •  U staat in voor de opmaak en follow-up van de octrooiaanvragen.
 •  Indien nodig neemt u deel aan conferenties en congressen.

Profiel:

 • U behaalde een doctoraat in medische of farmaceutische onderzoeksdomeinen, zoals microbiologie, moleculaire biologie, farmaceutische wetenschappen, medische wetenschappen, biochemie, genetica of aanverwante materies.
 • U bent vaardig in projectmanagement.
 • U communiceert efficiënt over complexe klinische en wetenschappelijke begrippen en vertaalt ze specifiek voor interne en externe klanten.
 • U beheerst Microsoft Office.
 • U bent een teamplayer. U bent flexibel, nauwgezet en leergierig.
 • Commerciële vaardigheden zijn een pluspunt.
 • U bent perfect drietalig (NL-EN-FR)

Ons aanbod:

 • Een bedrijf op mensenmaat
 • Een sleutelrol binnen de organisatie ten behoeve van een internationaal klantenbestand dat hoge kwaliteitseisen stelt.
 • Uiteenlopende verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om talloze contacten te leggen.
 • Een aantrekkelijk salarispakket
 

              

What do you say to a job at a human-scale company? Do you want to put your organisational skills and conscientiousness to good use, and share your ideas about how to improve processes?

The company that Brightknow is proposing is the Astel Medica Pharmaceutical Laboratory located in Belgium and Luxembourg. This laboratory specialises in marketing innovative and pioneering healthcare products.  Its scientific team works tirelessly to research and develop its products. To ensure its continued growth, Astel Medica is actively seeking a full-time Scientific Officer M/F for its Wiltz site (Luxembourg).

Job description:

The Scientific Officer ensures that research and development projects related to the company's activities progress smoothly. You report directly to the R&D Manager.

Your assignments will be as follows:

 • You monitor ongoing clinical studies by acting as a medical-scientific liaison.
 •  You facilitate scientific engagement and scientific exchanges.
 •  You develop new products according to the company's strategic plan.
 •  You serve as a medical and scientific resource for HCPs.
 •  You regularly monitor scientific literature.
 • You ensure the compliance of the scientific data in patent applications.
 •  You draft and monitor patent applications.
 •  You attend lectures and conferences as required.

Your profile:

 • You hold a doctorate in medical or pharmaceutical fields such as microbiology, molecular biology, pharmaceutical science, medical science, biochemistry, genetics or any other related field.
 • You have project management skills.
 • You have the ability to communicate effectively and explain complex clinical and scientific terms to our internal and external customers.
 • You are proficient in Microsoft Office.
 • You are a team player. You are flexible, conscientious and willing to learn.
 • Sales skills would be an asset.
 • You are fluently trilingual (NL-EN-FR).

We offer you:

 • A relatively small company
 • A key role within the organisation, serving a quality-conscious international client base
 • Wide-ranging responsibilities and networking opportunities
 • An attractive salary package